Al geruime tijd hebben we als wijkraad grote zorgen over de wijze waarop het gaspedaal van de auto wordt bediend, met name in de belangrijkste doorgangswegen van de wijk. Die doorgangswegen zijn Scheldestraat, Grevelingenstraat, Oosterscheldestraat en Haringvlietstraat.

Zoals u weet geldt voor de gehele wijk de 30 km p/u. De genoemde straten nodigen echter niet uit om die 30 km p/u te handhaven. Dat snappen we. De Grevelingenstraat is breed en kent, behalve twee zebra-drempels, geen fietsstroken. Tussen die twee drempels kun je weer flink optrekken, en dat gebeurt dus ook.

De Scheldestraat is drie jaar geleden heringericht, en niet direct tot de meest veilige straat van de wijk. Integendeel, het werd alsnog een racebaan.

Op ons verzoek heeft de gemeente de jongste metingen weergegeven, en daaruit blijkt:

  • in de Grevelingenstraat wordt met name rond 07.00 uur en in de avonduren 43-45 km/pu gereden.
  • in de Scheldestraat wordt de hele dag 43-45 km/pu gereden.

Uit de tijdstippen van de metingen blijkt dat de snelheidsoverschrijdingen niets te maken hebben met toeristenverkeer. Wij, bewoners van deze wijk, zijn het zelf.

De cijfers van de Oosterscheldestraat zijn niet bekend, maar wij vermoeden dat hier ook flink wordt losgegaan. En de Haringvlietstraat is vanwege de herinrichting momenteel bron van nieuwe studie, maar ook daar zijn we momenteel niet heel erg gelukkig van het gedrag van alle weggebruikers: fietsers die de autobaan gebruiken terwijl er een breed fietspad ligt etc. Dit wordt vervolgd.

De Scheldestraat baart ons de meeste zorgen. Met een kinderboerderij, een dagcentrum voor mensen met een beperking, een kinderdagverblijf, een basisschool aan de ene kant, en een gezondheidscentrum aan de andere kant zou je denken dat dit toch de meest veilige straat van de wijk zou moeten zijn. Maar niets blijkt minder waar.

Vandaar onze oproep: matig uw snelheid. Onze wijk is 30 km/pu. Houd het dan ook op