De wijkraad is opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van activiteiten.

Een taak, die volgens ons nog steeds van belang is.

WAT MAG U WEL EN NIET VERWACHTEN VAN DE WIJKRAAD?

Wat doet de wijkraad wel:

 • Organiseren van wijkbijeenkomsten
 • Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven
 • Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen Gevraagd en ongevraagd B en W adviseren over zaken, die de wijk aangaan
 • Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen
 • Ondersteunen van bewoners bij het indienen van zienswijzen en bezwaren.

Wat doet de wijkraad niet?

 • Beslissingen nemen voor de hele wijk.
 • Namens de wijk optreden in formele procedures.

Buurtbudget

De gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor plannen en ideeën om de buurt leefbaarder of gezelliger te maken

Denk  hier bijvoorbeeld aan:

 • Het organiseren van een wijkfeest
 • Schoonmaakactie
 • Rommelmarkt

Wij organiseerden, zoals u bekend al

 • Het repaircafé
 • Handwerkmiddag
 • Huttendorp
 • Kerstboomverbranding
 • Eten in de wijk 
 • Tuin- en kunstfair
 • Burendag
 • Wandelclub

Sommige activiteiten in samenwerking met diverse instanties

Hier zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden:

 • Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners dienen zelf het plan uit te voeren.

Het gaat hierbij niet over het onderhoud van b.v. wegen of voetpaden. Dit is een taak van de Gemeente.