WIJKRAAD HART VAN POORTAMBACHT

Op 16 november 2018 is de wijkraad van Poortambacht opgericht en is er een convenant met de Gemeente ondertekend

De wijkraad kent op dit moment 5 leden:

  • Tonny Merle  voorzitter
  • Johan Bax, penningmeester
  • Ans Salomons, secretaresse
  • Rosalien Korstanje, bestuurslid
  • Dina Levi, bestuurslid
  • Nel Venema, bestuurslid

De wijkraad vergadert iedere eerste maandag van de maand.

Op dit moment zijn er vacatures vrij voor in het bestuur van de wijkraad. Neem bij interesse even contact met ons op.

OVER DE WIJKRAAD

De wijkraad Hart van Poortambacht is een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan.

Ze adviseert het college van B en W over zaken, die spelen in de wijk.

Alle leden van de wijkraad zijn vrijwilligers:

Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties met hart voor Poortambacht.

De wijkraad is er dus voor alle inwoners van de wijk.

Wij zetten ons in voor een nog betere leefomgeving.

Hierbij hebben wij uw hulp en steun hard nodig.

Hoe?

Door af en toe mee te denken en te praten tijdens de bijeenkomsten, of zelf door, als actief lid mee te werken aan verschillende activiteiten.

Iedereen is welkom.

Met u kunnen wij nog meer organiseren en ideeën voor meer activiteiten zijn eveneens welkom.

Uw inbreng wordt erg op prijs gesteld:

In onze maandelijkse vergadering wordt dan een actiepuntenlijst samengesteld en de voorstellen worden door ons serieus bekeken en op hun haalbaarheid beoordeeld.

Over besluiten, die hierover worden genomen wordt u uiteraard op de hoogte gesteld via onze website.

Let wel alles staat of gaat met uw  inbreng en hulp om de activiteiten te kunnen uitvoeren.

Wij zijn nog op zoek naar een  vaste locatie en binnenkort hopen wij u hierover te informeren.